Campanie ecologică de primăvară la Ungheni

În perioada 7 martie – 27 aprilie 2019, Primăria municipiului Ungheni demarează Campania ecologică de primăvară.

Prin dispoziția primarului municipiului Ungheni din 5 martie 2019 se stabilește, începând cu data de 7 martie 2019, desfășurarea acțiunilor de salubrizare, înverzire și amenajare pe teritoriul municipiului Ungheni.Astfel, în această perioadă va fi organizată salubrizarea străzilor, cartierelor, spaţiilor verzi și vor fi plantați arbori.

Angajații Sectorului de Amenajare al Primăriei municipiului Ungheni și ai întreprinderii ”AVE – Ungheni” vor efectua măturatul mecanizat, măturatul manual, spălarea străzilor, igienizarea recipientele de la platformele de colectare selectivă a deșeurilor, defrișarea arborilor uscați care prezintă pericol, plantarea puieților, a florilor, sădirea ierbii în spațiile verzi, etc.

De asemenea, prin dispoziția sus-menționată, se stabilește ziua de vineri a fiecărei săptămâni ca zi de efectuare de către întreprinderi, instituții și organizații, precum și de către cetățenii din oraș a lucrărilor de salubrizare și amenajare a teritoriului orașului Ungheni pe sectoarele de uz public, precum și proprietate privată.

„Anual, în preajma Sărbătorilor Pascale, Primăria municipiului Ungheni desfășoară curățenia de primăvară. Pentru realizarea cu succes a acesteia, responsabilii din cadrul primăriei, a Sectorului de Amenajare, dar și a întreprinderii „AVE – Ungheni” vor lucra în baza unui plan de acțiuni. Mizăm și pe implicarea unghenenilor în Campania ecologică de primăvară. Invităm instituțiile publice/private, agenții economici, societatea civilă și cetățenii simpli să participe activ la acțiunile de salubrizare, înverzire, amenajare a spațiilor verzi din perimetrul imobilelor de locuit și a celor cu altă destinație. Având în vedere amploarea problemei pe care o prezintă poluarea mediului înconjurător, îndemnăm cetățenii să conștientizeze importanța colectării selective a deșeurilor. În acest context, vreau să menționez că, în Ungheni au fost create condiții pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere, de plastic, a hârtiei și mai nou, a deșeurilor electrice. Aspectul curat și îngrijit al localității noastre, dar mai ales sănătatea generațiilor viitoare depinde de atitudinea fiecărui cetățean” a declarat Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni.

Metoda de colectare a deșeurilor de la instituții, agenții economici, organizații și cetățenii de rând este simplă. Cetățenii vor comunica la numărul de telefon 0236 2 25 77 ziua când urmează să fie efectuată curățenia. Ulterior, angajații Sectorului de Amenajare al Primăriei Ungheni va asigura evacuarea deșeurilor. În perioada 1-16 aprilie 2019 agenții economici pot evacua gratuit deșeurile cu transportul propriu la rampa de gunoi a întreprinderii „AVE – Ungheni”.

Municipalitatea le reamintește cetățenilor, că deșeurile vegetale, animaliere și cele de construcție nu pot fi depozitate în containerele de plastic pentru gunoiul menajer. Pentru aceste tipuri de deșeuri ei trebuie să comande contra cost containerul metalic de 7 m³ de la Î.M. ”AVE Ungheni” SRL. În cazul în care un container de 7 m³ este prea mare pentru o gospodărie, cetățenii pot coopera, în special cei care locuiesc în case la sol, și pot comanda în comun containerul metalic de 7 m³.

În contextul desfășurării Campaniei ecologice de primăvară, Primăria municipiului Ungheni încurajează instituțiile publice, agenții economici, organizațiile non – guvernamentale și grupurile de inițiativă locală să adopte un spațiu public în vederea amenajării și întreținerii acestuia.
Mai multe detalii despre campania ecologică pot fi obținute accesând pagina Primăriei Municipiului Ungheni pe facebook sau pe adresa ungheni.md

 

Translate »