Programul și Itinerarul rutelor transportului urban în orașul Călărași

În cadru Ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Călărași din 15 martie 2019, consilierii urmează să aprobe Decizia nr. 02/14 „Cu privire la aprobarea rutelor regulate de călători pe teritoriul orașului Călărași”Conform autorului, proiectul Deciziei a fost elaborat în baza solicitărilor cetățenilor din orașul Călărași „Cu privire la aprobarea rutelor regulate de călători pe teritoriul orașului Călărași Nr. 2”.

Astfel, în baza noului program, rutele transportului urban din orașul Călărași urmează să circule pe următoarele străzi conform intinerarelor aprobate de administrația publică locală.

Nr. de rută Denumirea rutei Intinerarul rutei
Nr. 1 strada Bojole strada Nicolae Testemiţanu Tur:  str. Bojole→str. Ştefan cel Mare şi Sfânt→str. Mihai  Eminescu, →str. Nicolae Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi);

Retur: str. Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi) → str. Alexandru cel Bun (Autogara) → str. Mihai  Eminescu→ str. Ştefan  cel Mare şi Sfânt→ str. Bojole

–  Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.00 pînă la 18.45;

Staţia terminus str. Bojole 25, → str. Nicolae Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi).

–  Plecarea unităţilor de trasport din staţiile iniţiale str. Nicolae Testimiţanu şi terminus str. Bojole 25 se va efectua pe măsura înbarcării acestora, cu intervalul minim de 30 (treizeci) minute şi maxim de 45 (patruzeci şi cinci) minute, indiferent de numărul de călători îmbarcaţi

Nr.2 Strada

Nicolae Testemiţanu 61

strada Livezilor (Seliştea Nouă)

Modificată (Decizia Nr 02/08-01)

Tur:  str. Nicolae Testemiţanu→ str. Mihai  Eminescu, → str. Ştefan cel Mare şi Sfânt→ str. Alexandru cel Bun→ str. Călăraşilor→ str. Ştefan cel Mare şi Sfânt → str. Livezilor.

Retur:  str. Livezilor→ str. Mihai  Eminescu, (Seliştea Nouă) → str. Călăraşilor→str. Alexandru cel Bun → str. Ştefan cel Mare şi Sfânt →str. Mihai  Eminescu→ str. Nicolae Testemitanu 61

 Staţia terminus: Livezilor (Seliştea Nouă), Cartierul Carabliu

– Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.30 pînă la 19.00;

–  Plecarea unităţilor de trasport din staţiile iniţiale str. Livezilor şi terminus str. Nicolae Testemiţanu 61 se va efectua pe măsura înbarcării acestora, cu intervalul minim de 30(treizeci) minute şi maxim de 60 (şasezeci) minute, indiferent de numărul de călători îmbarcaţi.

Nr. 3 Strada  Alexandru cel Bun(AutoGara) strada Mitropolit  Varlaam 193

Modificată (Decizia Nr 02/08-01)

Tur: str. Alexandru cel Bun (Gara) → str. Nicolae Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi) → Mihai  Eminescu → str. Ştefan cel Mare şi Sfânt → str. Alexandru cel Bun →str. Alexei Mateevici→ str. Mitropolit Varlaam 193

Retur: str. Mitropolit Varlaam 193 → str. Alexei Mateevici → str. Alexandru cel Bun→ str. Ştefan cel Mare şi Sfânt→ str. Mihai Eminescu, → str. Nicolae Testimiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi) → str. Alexandu cel Bun (Gara).

– Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.15 pînă la 18.45;

Plecarea unităţilor de trasport din staţiile iniţiale Alexandru cel Bun(Gara) și terminus str. Mitropolit Varlaam se va efectua pe măsura înbarcării acestora, cu intervalul minim de 30 (treizeci) minute și maxim de 60( şasezeci) minute, indiferent de numărul de călători îmbarcați.

Nr. 4 Strada

 Nicolae Testemiţanu –

Cartierul Vătămăneasa

Tur: str. Nicolae Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi) →str. Mihai  Eminescu, → str. Ştefan cel Mare şi Sfânt→ str. Alexandru cel Bun (R1)→ str Vasile Alecsandri (R44) →str. Alexandr Puşkin→  II str-lă Alexandr Puşkin →str. Stejarului →str. Ion Creangă (Vătămăneasa).

Retur: Vătămăneasa, str. Ion Creangă → str. Stejarului → II str-lă Alexandr Puşkin → str. Alexandr Puşkin→ Vasile Alecsandri (R44) →str. Alexandru cel Bun(R1) → str. Ştefan cel Mare şi Sfânt → str. Mihai Eminescu→ str. Nicolae Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi).

– Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.15 pînă la  18.45;

–  Plecarea unităţilor de trasport din staţiile iniţiale Cartierul Vătămăneasa  şi terminus str Mihai Eminescu (vizavi Autogara), se va efectua pe măsura înbarcării acestora, cu intervalul minim de 30 (treizeci) minute și maxim de 60 (şasezeci) minute, indiferent de numărul de călători îmbarcați.

Nr.5 Strada Viilor –

Strada Nicolae Testemiţanu

 

Tur: str. Nicolae Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi) →str. Mihai Eminescu, →str. Ştefan cel Mare şi Sfânt→ str. Alexandru cel Bun→ str. Alexei Mateevici→str. Gavril Muzicescu → str. Viilor.

Retur: str. Viilor→ str. Gavril Muzicescu →  str. Alexei  Mateevici→ str. Alexandru cel Bun→ str. Ştefan cel Mare şi Sfânt→ I str-lă Ştefan cel Mare şi Sfânt → str. Birunţei → str. Mihai Eminescu → Nicolae Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi.

– Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.20 pînă la 19.00;

–  Plecarea unităţilor de trasport din staţiile iniţială str. Viilor  şi terminus str. Nicolae Testemițanu (vizavi IMSP Spitalul Raional Călărași) se va efectua pe măsura înbarcării acestora, cu intervalul minim de 40 (patruzeci) minute și maxim de  90 (nouăzeci) minute, indiferent de numărul de călători îmbarcați.

Nr. 6 Satul Novaci

strada Mihai Eminescu

Tur: satul Novaci→str. Ion Creangă (Vătămăneasa) → G95 → L353 → str. Călăraşilor→str. 31 August 1989 → str. Alexandru cel Bun(R1) → str. Ştefan cel Mare şi Sfânt → str. Mihai Eminescu → str. Divizia 80 de Gardă → str.Toma Ciorbă → str. Nicolae Testimiţanu→ str. Mihai  Eminescu, (vizavi Autogara).

Retur: str. Mihai  Eminescu (vizavi Autogara) → str.Nicolae Testimiţanu → str.Toma Ciorbă→ str. Divizia 80 de Gardă → str. Mihai Eminescu → str.Ştefan cel Mare şi Sfânt → str. Alexandru cel Bun(R1) → str. 31 August 1989 → str. Călăraşilor → L353→ G95→ str. Ion Creangă (Vătămăneasa) → satul  Novaci.

– Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.20 pînă la 18.00;

–  Plecarea unităţilor de trasport din stațiile inițiale satul  Novaci și terminus str. Mihai Eminescu, (Autogara) se va efectua pe măsura înbarcării acestora, cu intervalul minim de 40 (patruzeci) minute și maxim de 90 (nouăzeci) minute, indiferent de numărul de călători îmbarcați.

Nr.7 Strada Nicolae Testemţanu

Strada Mihai Sadoveanu

modificată (Decizia Nr. 02/0803)

Tur: str. Nicolae  Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi) → str. Mihai Eminescu → str. Ştefan cel Mare şi Sfânt→ str. Alexandru cel Bun→ str. Mitropolit Varlaam →str. Mihai  Sadoveanu (1–18)  → I str-lă Mihai Sadoveanu (2–20) → str. Păcii → str. Tineretului (45–93) → I str-lă Păcii→ str. Păcii→ str. Tineretului→ str. Mihai Sadoveanu

Retur: str. Mihai Sadoveanu → str. Tineretului→ str. Păcii→ I str-lă Păcii → str. Tineretului (45–93) → str. Păcii→ str. I str-lă M. Sadoveanu(2–20) → str. Mihai Sadoveanu (1–8) → str. Mitropolit  Varlaam → str. Alexandru cel Bun → str. Ştefan cel Mare şi Sfânt → str. Mihai Eminescu → str. Nicolae Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi).

– Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.10 pînă la 19.00;

–  Plecarea unităţilor de trasport din staţiile iniţiale str. Nicolae  Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi) şi terminus str. Mihai  Sadoveanu  se va efectua pe măsura înbarcării acestora, cu intervalul minim de 30 (treizeci) minute şi maxim de 60 (şasezeci), minute, indiferent de numărul de călători îmbarcaţi. 

Nr. 8 Strada Mihai Eminescu – Podiș Tur: str. Mihai Eminescu (vizavi Autogara)  → str. Alexandru  cel Bun (198 – 248 (km 44) →  str.Alexandru cel Bun  (177 – 133)  →str. 31 August 1989 (7) → str. Pantilimon Halippa  (1 – 25)  → str. Mihai  Eminescu (41 – 37) → str. 80 Divizie de gardă  → str. Bojole → Podiş (7.15; 14.00; 17.15)

Retur:  Podiş (7.15; 14.00; 17.15) → str. Bojole → str. 80 Divizie de gardă  → str. Mihai  Eminescu (37 – 41)str. Pantilimon Halippa (25 – 1) → str. 31 August 1989 (7) →   str. Alexandru  cel Bun (133 –177) →  str. Mihai  Eminescu  (vizavi Autogara) →  str. Alexandru  cel Bun 198 –248(km 44).

– Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.15 pînă la 17.25;

–  Plecarea unităţilor de transport din stațiile inițiale Autogara  și terminus Podiș  se va efectua pe măsura înbarcării acestora, cu intervalul minim de 60 (șasezeci) minute și maxim de 90 ( nouăzeci) minute, indiferent de numărul de călători îmbarcați.