Harta Moldovei după numărul infracțiunilor înregistrate în anul 2018

În anul 2018 pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 32,0 mii infracţiuni. Rata infracţionalităţii constituie 90 infracţiuni la 10 mii locuitori comparativ cu 117 infracţiuni în anul 2014, informează portalul de știri pentru tineri Diez.md
Sursa transmite că cea mai mare rată a infracţionalităţii rămâne a fi înregistrată în localităţile urbane şi mai cu seamă în mun. Chişinău – 125 infracţiuni la 10 mii locuitori şi mun. Bălţi – 114 infracţiuni la 10 mii locuitori. Fiecare a treia infracțiune (32% din total infracţiuni) a avut loc în mun. Chişinău, rata infracţionalităţii depăşind nivelul mediu pe ţară de 1,4 ori.

Totodată, în anul 2018, o rată mai mare a infracţionalităţii s-a înregistrat în Cahul (95 infracţiuni la 10 mii locuitori), Cantemir (89 infracţiuni la 10 mii locuitori) şi Ialoveni (88 infracţiuni la 10 mii locuitori). Un nivel mai mic al infracţionalităţii se atestă în Glodeni (42 infracţiuni la 10 mii locuitori), dar și  în Șoldănești și Fălești  (câte 43 și respectiv 47 infracţiuni la 10 mii locuitori).

#Aproape fiecare a patra infracţiune este din categoria celor excepţional de grave, deosebit de grave şi grave

Circa 22% din infracţiunile înregistrate sunt excepţional de grave, deosebit de grave şi grave, inclusiv 3,2% revin infracţiunilor excepţional de grave şi deosebit de grave, iar 19,1% revin celor grave. În ultimii 5 ani se înregistrează o scădere a infracţiunilor deosebit de grave (-33%), a celor mai puţin grave (-23%) şi uşoare (-32%). La 10 mii locuitori, în medie revin 20,1 infracţiuni grave, cele mai multe infracţiuni grave fiind înregistrate în mun. Chişinău (30 cazuri la 10 mii locuitori).

ppppp

Fiecare a treia infracţiune a fost săvârşită în locuri publice, iar cu aplicarea armelor de foc, explozivelor şi grenadelor au fost săvârşite 125 infracţiuni, inclusiv 33 cazuri de huliganism, 21 cazuri de vătămări intenţionate, 13 cazuri de omor şi 4 cazuri de tâlhării. Din numărul total de infracţiuni înregistrate, 15,5% sunt săvârşite de persoane în vârstă aptă de muncă, dar fără ocupaţie comparativ cu 17,3% în anul 2017, se mai notează în articolÎn anul 2018, de către minori sau cu participarea acestora au fost comise 2,1% din total infracţiuni înregistrate. Comparativ cu anul precedent se remarcă o reducere cu 13,8% a infracţiunilor săvârşite de minori, în special a infracţiunilor privind viața sexuală  şi contra patrimoniului. La 100 mii copii în vârstă de până la 18 ani revin circa 102 infracţiuni comise de minori, comparativ cu 167 în anul 2014, când a fost atins cel mai mare nivel al ratei infracţionalităţii juvenile din ultimii 5 ani. Minorii cel mai frecvent sunt implicaţi în săvârşirea furturilor, cu o pondere de 64,9%, după care urmează jafurile –7,8% şi huliganismul –3.

Referitor la regiunea Ungheni (raionale Ungheni, Nisporeni și Călărași), statistica numărului infracțiunilor la 10 000 de locuitori, este următoarea:

  • Ungheni – 55.85 cazuri;
  • Nisporeni – 59.63 cazuri;
  • Călărași – 52.84 cazuri.

Statistica numărului infracțiunilor excepțional de grave, deosebit de grave și grave la 10 000 de locuitor:

  • Ungheni – 7.77 cazuri;
  • Nisporeni – 7.92 cazuri;
  • Călărași – 11.66 cazuri.

Vedeți mai jos harta localităților și câte infracțiuni au fost săvârșite în fiecare raion:sursa: Diez.md