Rezervația naturală „Plaiul Fagului” are un Centrul de Informare și Educație Ecologică

La 12 octombrie curent, în Rezervația naturală „Plaiul Fagului”, amplasată pe teritoriul raionului Ungheni, a fost inaugurat Centrului de Informare și Educație Ecologică „Rădenii Vechi”, comunică Mișcarea Ecologistă din MoldovaCentrul va oferi oportunități pentru dezvoltarea potențialul turistic al Rezervației, prin crearea unor oferte informativ-ecologice interesante privind ecosistemele, flora și fauna rezervației, ciclul de viață a unei păduri.

În curând, în cadrul Centrului urmează să fie amenajată o sală pentru activități de informare, conferințe şi o mini-expoziţie a speciilor de plante, insecte şi animale care locuiesc în rezervație, inclusiv cele înscrise în Cartea Roșie. La fel, Centrul are 12 locuri de cazare.

Reconstrucția și crearea acestui centru a fost realizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea turismului rural pe teritoriul raionului Ungheni prin utilizarea durabilă a resurselor naturale„, finanțat de Programul Polska Pomoc, Polonia.

Proiectul fiind implementat de Fundaţia Padurii Romincka, Polonia şi Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, în colaborare cu Consiliul raional Ungheni şi Agenția pentru Dezvoltarea Regionala și Integrarea Europeana Ungheni, a căror reprezentanţi au participat la evenimentul de inaugurare, inclusiv reprezentanții Ambasadei Republicii Polonia în Republica Moldova. Reconstrucţia centrului a început în iunie 2017 şi a durat un an şi patru luni, costul proiectului este de 5 mln de lei, contribuţia rezervației fiind e 10%, adica 500 mii lei, transmite MoldsilvaPrezent la evenimentul de deschidere, directorul adjunct al Agenției „Moldsilva”, Ion Platon, a menționat faptul că în această rezervație se conturează perspective serioase de valorificare a potențialului turistic, ne propunem ca în timp restrîns acest centru să fie inclus și în circuitul turistic național, pentru a obține noi surse de venit pentru menținerea, dezvoltarea și modernizarea Centrului de Informare și Educație Ecologică „Rădenii Vechi”.

În aceeași ordine de idei, directorul Rezervației Naturale Plaiul Fagului, Boris Curoș, a menționat faptul că, acesta este un proiect important pentru rezervație, deoarece centrul va contribui la promovarea ecotursimului forestier prin colaborarea cu comunitatea locală, planificăm dechiderea unor trasee turistice pentru sezonul de iarnă, pistă pentru bicicliști, îmbunătățirea zonelor de odihnă din preajma lacurilor. Proiectele de dezvoltare sunt dintre cele mai ambițioase, dar cu potențial sigur de realizare.

Este de menţionăm faptul că pe parcursul anului 2017, Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” a fost vizitată de peste două mii de turişti, atât din ţară, cât şi de peste hotare.

Pe teritoriul rezervației este amenajat un traseu turistic, cu scopul promovării arboretelor cu fagi seculari. Traseul include șase puncte de oprire și are o lungime de aproximativ 2,3 km și fiind de dificultate medie, poate fi parcurs în 2 ore.Rezervația naturală „Plaiul Fagului” a fost creată la 12 martie 1992 în scopul conservarii, regenerării, redresării ecologice, studierii unuia dintre cele mai pitorești și mai reprezentative ecosisteme ecologice silvice din zona Codrilor.

Suprafața totală a rezervației constituie 5642 ha, dintre care pădurile ocupa 4639 ha. Aria naturală este interesantă și atractivă din punct de vedere al complexului faunistic, adăpostind și asigurând condiții de viețuire și hrană pentru mai multe specii de mamifere, păsări și insecte (complexul entomofaunei este bine reprezentat în lunca văii Bîcului), dintre care: cerb (Cervus elaphus), cerb pătat, cerb lopătar (Dama dama), mistreț (Sus scrofa), jder de pădure (Martes), pisică sălbatică (Felis silvestris), bursuc (Meles meles), hermelină (Mustela frenata), veveriță (Sciurus carolinensis), specii de lilieci, buhă mare (Bubo bubo) sau cucuvea (Athene noctua).

Rezervația reprezintă în fond un depozit natural al unui număr substanțial de specii de plante și animale care au un regim strict de protecție. De pe teritoriul rezervației izvorăște râul Bîc, în bazinul căruia se află și capitala Chișinău. Formațiunile vegetale sunt prezentate prin păduri de tipul celor central-europene, în care s-au păstrat arboretele de proveniență naturală cu fag, gorun, tei, carpen, stejar pedunculat. Formațiunile cu fag ating vârsta de până la 150 de ani, cu o înălțime de până la 40 m, cu un diametru al tulpinii de peste 100 cm. Componenta floristică din cadrul teritoriului acestei rezervații este deosebită, fiind reprezentată de peste 900 specii de plante.Un comentariu la „Rezervația naturală „Plaiul Fagului” are un Centrul de Informare și Educație Ecologică