Piețele comerciale din raionul Ungheni

La începutul anului 2016, prin Decizia Consiliului raional Ungheni nr.1/8 din 25.02.2016 a fost aprobat „Programul de modernizare  a pieţelor agro-alimentare din raionul Ungheni pentru anii 2016 – 2018”. În documentul de politici meționat se consemna că pe teritoriul raionului Ungheni activează 14 pieţe comerciale, amplasate în municipiul Ungheni, orașul Corneşti, comunele Pârliţa şi Sculeni.

Unitățile comerciale sunt grupate în felul următor:

  • mixte – 3;
  • agroalimentare -3;
  • comerciale de tip închis – 8.
Pieţele mixte şi agroalimentare din raionul Ungheni sunt:

„Piața Centrală” – Piaţă mixtă COOPCOMERŢ a UCOOP Ungheni, mun. Ungheni, str. Vlad Ţepeş, 15. Suprafaţa totală de 2,761 ha, dintre care comercială – 1420 m.p., cu o capacitate de 1200 de locuri. Programul de funcţionare: joi şi duminica, 06.00-16.00.

„Piața Rândunica” – Piaţă mixtă SRL ,,SETRACO”, mun. Ungheni, str. Naţională f/n. Suprafaţa totală este de 0,5291 ha, cu o capacitate de 141 de locuri. Programul de funcţionare: zilnic,  07.00-18.00, joi şi duminica – zile de odihnă.

Piața din Cartierul Tineretului” – Piaţă mixtă SRL ,,PITULICEA”, mun. Ungheni, str. Bernardazzi f/n. Suprafaţa totală de 0,1708 ha cu o capacitate de  170 de locuri. Programul de funcţionare:   zilnic, 07.00-18.00

Piaţa agroalimentară „COLEUS”, or. Corneşti – Suprafaţa totală -0,1954 ha şi comercială – 0,1 ha, locuri de vînzare – 55. Zilele de piaţă – miercuri şi duminică.

Piaţa agroalimentară ,,ConsumCOOP”, s. Pîrliţa – Locuri de vînzare – 60. Zi de piaţă – duminică.

Piaţa agroalimentară II „Alexei Tamazlîcari”, s. Sculeni – Suprafaţa pieţei este de 0,1 ha, capacitate de comercializare de 25 locuri. Piaţa activează zilnic între orele 06.00 şi 16.00, cu excepţia zilei de luni.

În urma vizitelor efectuate de către Grupul de lucru pentru elaborarea Programului de modernizare a pieţelor agroalimentare (anul 2016), a fost depistată următoarea situaţie:

Pentru realizarea Planului de acțiuni de implementare a „Programului de modernizare a pieţelor agro-alimentare din raionul Ungheni pentru anii 2016 – 2018”, Consiliul Raional Ungheni urma să identifice resursele financiare de cca 14 mln lei.

Planul de acțiuni este structurat în 5 obiective și 40 de acțiuni, planificate pentru fi implementate în perioada 2016 – 2018.

Exemplu: acțiunea nr. 39

Așteptăm luna februarie a anului 2019 pentru a examina Raportul privind gradul de realizare a Planului de acțiuni de implementare a „Programului de modernizare a pieţelor agro-alimentare din raionul Ungheni pentru anii 2016 – 2018”.Autor: Marin Bodrug